Kenneth Österlin: Info · Kontakt

Designuppdrag: Aktuellt · Arkiv

Rådgivning: Strategi · Immaterialrätt Utbildning: Föreläsningar · Böcker Design: Forum · Vad är design?

Designuppdrag

Aktuellt

Turnils - markis modell Cabrera

Turnils grundades år 1953 och är idag en av världens ledande märken inom markiser och persienner. Turnil Europe är del av Turnils Group, som utvecklar och tillverkar system, komponenter och maskiner för solskydd, men också tillhandahåller support inom tillverkning och marknadsföring. De färdiga produkterna säljs genom återförsäljare eller direkt från montörer till slutkonsument. Målsättningen är att underlätta flödet genom alla distributionskanaler.

Målet för designarbetet var att ta fram en ny terrassmarkis som helkassett. Markisen skulle finnas i två storlekar. En större där konsolerna för vägginfästning kunde monteras på valfri bredd och en mindre där både konsoler och ledarmar monteras vid gavlarna. Markisen skulle kunna vinklas och därför kunna vridas uppåt/neråt. Kassetten skulle nytillverkas, medan armarna skulle bestå av existerande komponenter.

Cabrera är en helkassett markis, med modern design för bostäder och kommersiella byggnader. Formgivningen ger ett mycket stilrent intryck som passar de flesta fasader.
Helkassetten skyddar dukväven säkert från både smuts och väta och döljer alla rörliga delar från att synas. Detta senaste tillskott till sortimentet utvecklades med fokus på förenklad tillverkning och montering. Cabrera kompletterar Turnils produktsortiment i premiumsegmentet.

Foto: Copyright Turnils, 2011. Fotograf: Anette Ryman

Silentia - skärmvagn och transparant skärm

Silentia AB har alltsedan 1989 varit specialiserade på produkter som bidrar till bättre miljöförhållanden, inomhus såväl som utomhus; vikskärmar för inomhusbruk och bullerskärmar för utomhusmiljöer.
Designarbetet på skärmsystemet, har genom åren genomförts i ett intimt teamarbete tillsammans med Silentia och omfattat design, diskussioner om sortimentsupplägg, produkt- utformning, detaljer, färgsättning och finish.


Ren design med flexibel funktion som låter dagsljuset flöda in
Silentias skärmsystem har utvecklats för att göra livet lättare på sjukhus och andra vård-inrättningar. Skärmarna bidrar idag världen över till snabb och effektiv avskärmning med målsättningen: "Skärma av utan att stänga in".

Intelligent design för optimal användning och hygien
Skärmarna tillgodoser flera behov; de monteras utan att störa takliftar och annan apparatur och finns alltid på plats. Enkelt, hygieniskt, flexibilt, med ett smidigt handhavande, en genomtänkt design och en stor sortimentsbredd passar skärmarna in i de flesta vårdmiljöer.

Systemets produkter utvecklas ständigt
Till nyheterna nu hör en ny, smidig vagn för mobilt bruk. Designen av vagnen har riktats in på att göra den mångsidig, enkel att rengöra, stabil och praktisk, men även för rationell produktion och ytbehandling. En annan nyhet är Daylight - frostade skärmsektioner som släpper in extra mycket dagsljus. Systemets skärmar kan beställas i flera höjder och längder. Vikskärmar och fasta skärmar. Montage på vägg, vagn eller golvstolpe. - Allt för att kunna anpassas efter olika vårdsituationer och rumsdispositioner.

Optimal hygien Enkel hantering Variera mellan monterad eller mobil
Vagnens inkapslade hjul kan enkelt dras ur och tvättas i diskmaskin. Produkterna uppfyller strikta hygienkrav och alla ytor är lätta att rengöra - det är EasyClean. Den lätthanterliga vikskärmen är lika lätt att vika ihop, som att dra ut och återgår alltid till utgångsläget - EasyReturn.
Alla fasta och vikbara skärmar, oavsett om de ska fästas på väggen, på vagn eller på golvstolpe, är mycket flexibla i användningen. De kan monteras och kopplas loss genom ett enkelt handgrepp, snabbt och enkelt - med EasyClick.

Kvalitet, utseende och trivsel
En avancerad lättviktskonstruktion med integrerat handtag, fjädrande hjulupphängning och hjul av högsta klass. Omsorg ända ut på detaljnivå av designen. Det är bara några uttryck för systemets kvalitetsprägel.
Det estetiska intrycket är viktigt för trivseln. Därför finns skärmarna i en mängd olika utseenden i ett väl avvägt sortiment.

Foto: Copyright: Silentia 2010, Fotograf: Anders Sällström

REAC - Ställdons produktprogram

REAC tillverkar och marknadsför ett kompetent program av kraftfulla ställdon för linjärrörelse med små inbyggnadsmått och flexibel infästning. Det är komponenter som monteras in i andras produkter. Marknaderna är i första hand inom vård & omsorg och fordonsindustrin, främst i Europa och USA. Företaget har 50 anställda med en omsättning på 100 Mkr. Ingår i Latour Industries.

Designarbetet hade som mål att ge ställdonen en stark identitet och familjekänsla med varandra, där ställdonets prestanda och funktion kommuniceras och utseendemässigt sticker ut från branschstandarden. Designuppdraget innebar profilering, samordning och utformning på designen av hela REAC:s omfattande nya produktprogram av ställdon, där tekniska krav och marknadsmässiga bedömningar måste balanseras i en vinnande design:

- Det vi har lärt oss är att vår positionering som underleverantör är väldigt viktigt; att vi är något annat än bara ett tillverkningsbolag av mekaniska produkter inom kategorin ”svenskt verkstadbolag,” berättar Jan Dahlén, VD för REAC AB.
- Designen av ställdonens identitet togs fram efter kärnvärdena ”stark, kompakt och flexibel”. Profilen tillämpas i allt vi går ut med: foldrar, visitkort, presentationsbroschyr, bilder som förstärker även de mjuka värdena och i de flexibla leveranserna till kund. Man måste ha bra produkter, men också en organisation som svarar mot detta.
Sedan tror jag att det är viktigt att ledningen gör klart, att vi för vår identitet och konkurrenskraft behöver ett helhetsgrepp på våra produkter, inte bara från ett tekniskt perspektiv. Det måste synas att det är REAC:s produkter. Det måste se professionellt ut och som en helhet.
När sortimentet blir bredare, företaget större och konkurrensen hårdare så blir det allt viktigare att utveckla varumärket, lika väl som man utvecklar sin tillverkningsprocess eller hur man hanterar sin kvalitetsledning.