Kenneth Österlin: Info · Kontakt

Designuppdrag: Aktuellt · Arkiv

Rådgivning: Strategi · Immaterialrätt Utbildning: Föreläsningar · Böcker Design: Forum · Vad är design?

Utbildning

Design böcker

SENASTE BOKEN:
Idéskydd för kreativa - handbok i immaterialrätt och strategier mot idéstöld

En handbok med många konkreta råd och illustrerade exempel som på sina 300 sidor ger ett brett och praktiskt perspektiv på idéskydd. Patent, mönsterskydd och upphovsrätt är bara ett av sätten man kan försöka skydda sin idé på. Hur man hanterar information, samarbeten och kompetens är väl så viktigt för en effektiv skyddsstrategi. Bokens förord skrivet av Håkan Lans.
Första upplagan: april 2017.
PROVLÄS BOKEN PÅ Bokus.com >>>

Design i fokus - Varför ser saker ut som de gör?
Denna bok har jag skrivit för studerande och andra med ett djupare intresse för design. Den går igenom designerns arbetsmetoder och problematiken som ska lösas. Glädjande nog fick den när den kom ut Sveriges Marknadsförbund "Årets marknadsföringsbok 2004" hedersomnämnande. Sedan dess har den uppdaterats och utökats tre gånger. Senaste upplagan kom våren 2016.
PROVLÄS BOKEN PÅ Bokus.com >>>

Allt du behöver veta om design management
Lite kaxig titel, men boken ingår i en serie. Första upplagan kom 2011. Boken har jag skrivit ur beställarens perspektiv. Här handlar det om hur man på uppdragsgivarsidan bäst organiserar, styr och förvaltar designarbetet. Känner man till förutsättningarna för design - och potentialen - kan nämligen utbytet bli så mycket större.
PROVLÄS BOKEN på Smakprov.se >>> .
Design management-boken är slut på förlaget men kontakta kenneth@desininfo per mejl för köp till förmånligt pris

Idéskydd för kreativa - handbok i immaterialrätt och strategier mot idéstöld

Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man?
Den här handboken hjälper dig att tänka efter före och välja rätt skyddsstrategi. Med sina många konkreta råd och illustrerade exempel ger boken ett brett och praktiskt perspektiv på idéskydd. Här visas inte bara hur immaterialrätten fungerar och vad som krävs för ett starkt skydd. De lagstadgade skyddsmöjligheterna som patent, mönsterskydd, varumärke och upphovsrätt är nämligen bara ett av alternativen man kan välja för att skydda sin idé. Hur ni hanterar information, samarbeten och kompetens är väl så viktigt för en effektiv skyddsstrategi.
Idéskydd för kreativa vänder sig till entreprenörer, uppfinnare, designers och andra kreatörer som vill få en praktisk överblick över snårskogen kring idéskydd. Även rådgivare inom området och studerande kan ha stor nytta av boken. Bokens förord skrivet av Håkan Lans.
KÖP BOKEN PÅ Bokus.com >>>

Sagt om boken:
”En mycket bra, heltäckande handbok om hur du kan skydda dina idéer. Lätt att förstå, praktiskt vinklad och med många intressanta exempel. Spelfältet, strategierna och immaterialrätten klargörs och får en struktur. Så låt dig inte avskräckas att förverkliga dina idéer! Boken ger dig en bred och stadig grund att stå på.”
Kristina Frisk, CEO Caresumables AB, Årets Uppfinnarkvinna 2016

”Idéskydd för kreativa” lyckas på ett konstruktivt och pedagogiskt sätt integrera juridiken i produktutvecklingen och kommersialiseringen, såväl hot som möjligheter. Boken är därför inte endast av intresse för innovatören utan också för den som ger juridiska råd inom IP, Intellectual Property, i vid mening.”
Håkan Sjöström, adv inom GOZZO Advokater, specialiserad på immaterial- och marknadsrätt.

Allt du behöver veta om Design management

Design är en viktigare än någonsin för att affärsmålen ska få en konkret utformning. Verksamheter som kopplar designstrategin till affärsmålen blir mera framgångsrika. Undersökningar från både Sverige, Danmark och England visar på detta. Den här boken handlar om just detta, dvs. om design management. Om att lägga upp strategin, utforma och leda designarbetet för hur affärsmålen kan förverkligas i den konkreta utformningen.
Boken vänder sig i första hand till dig, som utan att själv vara designer, vill förstå tankarna bakom design management.
Syftet med boken är att ge alla som jobbar med DM, produktchef, brand manager, projektledare eller designkonsulter, handfasta råd för en målinriktad design i hela verksamheten oavsett om det rör sig om ett kommersiellt företag, en offentlig verksamhet eller en ideell förening.
Du blir inte designer av att läsa boken, men får en orientering i design management och en verktygslåda för att medvetet kunna styra designarbetet i din roll som beställare, beslutsfattare eller medarbetare. Via ett jordnära, fiktivt case iscensätts hela resonemanget och i en serie intervjuer delar ledare från olika verksamheter frikostigt med sig av sina erfarenheter.

Ur innehållet:
• Varför design management?
• Hur koppla design till affärsmålen?
• Budskapet, målgruppen och positionen på marknaden
• Profilering och varumärket
• Kanaler för budskapet
• Kundresan
• Hur organisera och styra designarbetet?
• Designprocessen i olika branscher
• Intern designavdelning eller externa konsulter?
• Vad levererar designern?
• Är design en kostnad?
• Uppföljning för en långsiktig investering

Här några omdömen om boken:
”En mycket bra bok för praktiker - som också kan fungera som introduktion för studenter på grundläggande nivå. Behandlar designens betydelse utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv där både strategi, ledning och marknadsföringsaspekter tas upp på ett lättfattligt och överskådligt sätt.”
Ulla Johansson, professor i Design management Business & Design Lab, Göteborgs universitet

”I en värld av hårdnande konkurrens måste alla delar i en verksamhet samverka till en tydlig helhet. Det kräver organiserat designarbete på vägen mot uppsatta mål. Boken är en genomgång av de många begreppen och faserna i processen, plus några intressanta inblickar och goda råd.”
Sven-Olof Bodenfors, vd Forsman & Bodenfors Case AB

PROVLÄS BOKEN på Smakprov.se >>> . Design management-boken ovan är slut på förlaget men kontakta kenneth@desininfo per mejl för köp till förmånligt pris

Design i fokus - Varför ser saker ut som de gör?

Det finns gott om böcker om design, men då främst sådana med glättade sidor och tjusiga bilder på färdiga produkter. Men vad ligger bakom hur olika produkter utformas? - hur går man tillväga i designarbetet och vilka förutsättningar påverkar hur det blir?
Dessa frågor besvaras i boken Design i fokus. Stor vikt har lagts vid att täcka in hela bredden av faktorer och metoder inom design. Boken vill skapa en förståelse för att design är en helhet och inte ett ytligt skal.

Boken är uppdelad i tre block. Första delen beskriver hur designarbetet går till med en serie praktiska exempel, en genomgång av hur designarbetet organiseras och designerns verktyg som kravspecifikation, kreativa metoder och skissteknik men också vilken "marktjänst" som krävs för att det överhuvudtaget skall gå få fram ett resultat. Avsnitt om betalningsformer och immaterialrätt finns också med.

Det andra blocket beskriver olika faktorer som påverkar produktens utformning. Vad behöver man ta hänsyn till? Här har vi allt ifrån brukarens krav på produkten till synpunkter från företagets marknadsföringssida och produktion. Boken avslutas med ett kapitel om designerns roll i samhället, etik i arbetet och de avvägningar man ibland måste göra, som inte alltid är så enkla.

Kontinuerligt genom boken finns övningsuppgifter och frågor inlagda och faktarutor med fördjupande information. Längst bak finns förslag på övningsuppgifter för kompletta designprojekt, litteraturlista för vidare läsning och webbadresser för att söka sig vidare inom detta dynamiska område - design.”

Några omdömen om och recensioner av boken:
År 2004 fick boken ”Design i fokus” utmärkelsen “Årets marknadsföringsbok”, hedersomnämnande, av Sveriges Marknadsförbund.

Lärorikt och roligt
I dessa dagar när designämnet hamnat i fokus som aldrig förr vore det inte dumt om fler läste Design i fokus.
Det är pedagogiskt hanterat och roligt att fördjupa sig i - även för lekmän som "bara" vill veta lite mer designämnet.
Lotta Jonson, Designtidskriften FORM

DESIGN SOM KVALITETSSKAPARE
"Design i fokus" av Kenneth Österlin ger läsaren en inblick i en designers ansvar och utmaningar. Boken är översiktlig och lättläst."
Bengt Klefsjö , Kvalitetsmagasinet

”Kunskap om designarbetets innehåll och omfattning är viktig för alla som arbetar med produktutveckling. Denna bok ger en allsidig och fyllig beskrivning av hur detta organiseras och vilka aspekter som bör beaktas. Design handlar inte enbart om en ytlig kosmetik som läggs till en färdig konstruktion utan gäller hela utvecklingskedjan.”
Per Olof Wikström, Professor emeritus i designmetodik, Chalmers Tekniska Högskola

”Design i fokus är en välkommen bok för innovatörer, produktutvecklare och utvecklingsledare, som stöd i utvecklingsprocesser och för ökad designförståelse.”
Kaj Abbestam, med bakgrund på bland annat Stiftelsen Svensk Industridesign, Sveriges Tekniska Attachéer och ALMI Företagspartner.

”Äntligen en designbok som på ett grundligt sätt beskriver hela designprocessen, inte från idé till produkt utan från problem till färdig produkt.”
Dan Åkerlund, gymnasielärare i teknik och design

KÖP BOKEN PÅ Bokus.com >>>