Kenneth Österlin: Info · Kontakt

Designuppdrag: Aktuellt · Arkiv

Rådgivning: Strategi · Immaterialrätt Utbildning: Föreläsningar · Böcker Design: Forum · Vad är design?

Utbildning

Föreläsningar

Under en lång följd av år har jag varit inbjuden till designhögskolor, KY-utbildningar och till företag, både som gästföreläsare, kursansvarig i designämnen och idéskydd och för att handleda i designuppgifter. Har även tagit fram utbildningsfilmer kring design i samarbete med UR/ SVT respektive Högskolan i Borås.
LADDA NER STUDIEMATERIAL >>

Sekretessavtal

Föreläser om:

- Designstrategin och designarbetet i företaget
- Designprocessen: strategin, upplägg med arbetsetapper och styrning av uppdraget. En arbetsmall man kan ha i botten men inte behöver följa slaviskt.
- Designerns yrkesroll och inriktning. Anställd eller konsult och hur hyra in en designer?
- Immaterialrätt; bl.a.mönster/ patent/ upphovsrätt och exploatering/försäljning av egna idéer. Hur man skyddar uppdragsgivarens och egna idéer.
- Kreativa metoder och utvärdering, med workshop.
- Designproblematiken; de komplexa uppgifterna designern ska lösa och förverkliga i en design.
- Designadministration; låter kanske trist men gör att designern kan koncentrera sig på det roliga! Organisation av designarbetet (programskrivning), ekonomi (prissättning, arvodesformer) och juridik (avtalsvillkor).
- Visa och diskutera exempel från verkliga projekt, dvs. praktikfall med bilder steg för steg i produktutvecklingen.
- Orientering om designarbete, inspirations och prova på workshops
En bild av tänkbart innehåll i föreläsningarna kan du få av att bläddra genom Böcker.

Foto: Sara Gottschalk 2012