Kenneth Österlin: Info · Kontakt

Designuppdrag: Aktuellt · Arkiv

Rådgivning: Strategi · Immaterialrätt Utbildning: Föreläsningar · Böcker Design: Forum · Vad är design?

Design

forum@designinfo.se

Maila gärna dina frågor till mig i Forumrutan nedan, så ska jag göra mitt bästa att räta ut frågetecknen.
Svaren ges med de bästa avsikter, men eftersom full info inte finns som underlag, måste du själv ta fulla ansvaret för om du följer råd som ges.
Eftersom detta forum är för designfrågor av allmänt intresse, lämnas inte sekretess för insänt material. När du skickar in till Forum garanterar du därför att designinfo.se får offentliggöra, bearbeta och använda materialet. Löpande urval och ändringar av frågor och svar förbehålles.
För personlig kontakt (som inte ska vara offentlig på Forum) använd istället mailadress vid fliken Kontakt.

Fråga till designinfo.se/Forum

Namn

E-post

Meddelande

Hej Kenneth
Från mitt examensarbete har jag en produkt som jag nu ska utveckla för ett litet företag, så att de kan tillverka och sälja den. Produktutvecklingspengar ska sökas.
Nu till min fråga: Hur ska jag tänka utifrån timersättning respektive royalty?
En högre timlön ger lägre royalty osv. För mig är timlönen viktigare än royaltyn i nuläget. Men jag vill hitta en medelväg som fungerar för oss båda. Hur ska jag tänka för att inte vara dum mot mig själv? Stort tack för din hjälp.
Petra

Hej Petra! Ett exakt svar på din fråga går inte att lämna, men här är några saker du kan ställning till för att bedöma vad som är bäst:

- Royaltyn är ju ersättningen när en designer lämnar licens på rättigheter för en design till en producent. Den är en del av vinsten från den framtida försäljningen, så det innebär att båda delar risken för hur bra designen säljer i framtiden. Designern står då för kostnaderna för sitt designarbete och producenten för tillverkning och marknadsföring. Om producenten dessutom ger designern lön, som en form av förskott, för att utveckla färdigt, så tar producenten en viss risk. Ibland kommer man då överens om att designern ska betala tillbaka detta genom kanske 10 % avdrag på framtida royalty-utbetalningar tills beloppet är tillbakabetalt. Eventuell återbetalning är förstås en förhandlingsfråga.
- Är designen attraktiv för marknaden kan å andra sidan en producent vara beredd att betala en summa för att få option ("första tjing") på rättigheterna.
- Du skriver att produktutvecklingspengar ska sökas. Kanske kan dessa användas för att täcka dina egna kostnader, speciellt om du själv söker detta stöd. Då är det ju inte heller motiverat med avdrag från royaltyn.
- Ett licensavtal är inte så lätt att skriva, utan du behöver nog kunnig hjälp första gången. Mycket möjligt att du kan få ekonomisk hjälp för detta från
exempelvis Almi.
- Ett annat kapitel är hur stor royalty du kan räkna med. Royaltyn brukar räknas som en procentsats av nettoförsäljningsvärdet (alltså efter avdrag för
försäljningskostnader). Ofta nämns 2 - 5 % för konsumentvaror, men man kan inte säga generellt. Det beror så mycket på idéns konkurrenskraft och försäljningsmarginalerna. Totala royaltyn i kronor räknat blir naturligtvis beroende av antal sålda exemplar, royaltyprocentsatsen och försäljningspris. Räkna med att det kan ta ett tag innan försäljningen kommer igång och räkna inte alltför optimistiskt. Men går det bra är det ju väldigt trevligt att löpande få in royaltybetalningar framigenom.
Jag hoppas att detta är till hjälp. Hör gärna av dig igen om du behöver mera stöd!
Bästa hälsningar,
Kenneth