Kenneth Österlin: Info · Kontakt

Designuppdrag: Aktuellt · Arkiv

Rådgivning: Strategi · Immaterialrätt Utbildning: Föreläsningar · Böcker Design: Forum · Vad är design?

Rådgivning

Immaterialrätt

Immateriella rättigheter som patent, mönster/designskydd och varumärken representerar mycket stora värden hos många företag. De stärker konkurrensförmågan och kan även licensieras ut.

Immaterialrätt

När man navigerar på dessa vatten gäller det både att ha en säker farkost och att veta hur man seglar för att undvika blindskären. En svårighet kan vara att göra de rätta bedömningarna, en annan att veta vilka alternativa vägar som finns.

Intressant för ditt företag? Ta gärna kontakt för att diskutera:
- hur man kan skydda design i aktuella projekt, och kanske också näraliggande design som är strategiskt intressant,?
- hur kan man bedöma om aktuell design inkräktar på andras rättigheter?
- går det att hitta alternativa vägar eller annan design vid risk för intrång?
- vad är mest intressant att skydda?
- hur avgör man vad som är karaktäristiskt i en formgivning?.
- innovationsprocessen och licensförhandlingar

När det är fråga om registrering av immaterialrätt eller juridiska processer har jag upparbetade kontakter till specialister att förmedla vidare till.