Kenneth Österlin: Info · Kontakt

Designuppdrag: Aktuellt · Arkiv

Rådgivning: Strategi · Immaterialrätt Utbildning: Föreläsningar · Böcker Design: Forum · Vad är design?

Kenneth Österlin

Information

De senaste 35 åren har jag arbetat som industri-designer med både enskilda produkter och hela produkt program. Exempel på uppdragsgivare som jag haft förmånen att samarbeta med är Kinnarps (kontorsmöbler), Poseidon Diving Systems (dykregulatorer och BC), Kalea (hissar), Silentia (sjukhusutrustning), Turnils (markiser), Etac (rehab), REAC och Hasselblad (elektro/mekaniskt), Morphic Technologies (industrimaskiner), UBI (etiketteringsmaskiner), SCA (sjukvård, blöjor och bindor), Brio Toy (leksaker). Detta innebär en lång och bred erfarenhet från de flesta branscher och företagstyper med olika marknader, tillverkningssätt och distributionsformer.

Ja, riktigt sant är det förstås inte, för hela tiden har det inte handlat om design och produktutveckling. En del av tiden har ägnats åt rådgivning i designstrategi. Emellanåt har jag också kallats in vid Immaterialrättsliga tvister och deltagit som designsakkunnig i domstol bland annat vid Marknadsdomstolen. Har också i egen regi gjort resan som innovatör fram till licensförsäljning till företag ett antal gånger. Gästföreläsare vid designhögskolor och vissa terminer kursansvarig för designkurser. Parallellt med detta också aktiv som författare av fack och läroböcker för att utveckla designområdet. Företagsrådgivare vid Business Region Göteborg. Genom åren utmärkelser i tävlingar som Stora Designpriset, Design S och Årets Marknadsföringsbok. Representerad i Röhsska muséets samlingar. Designer MSD.

Vad kryddan är som ger engagemang i designarbetet? - design utmaningarna och lagarbetet!

- och här är vad några av mina uppdragsgivare säger:

REAC har under flera år anlitat Kenneth Österlin för designuppdrag på grund av hans effektiva och lyhörda sätt att jobba, där vi haft stor nytta av resultatet. I samarbetet är vi särskilt nöjda med hans engagemang och hur han omsätter möjligheterna till framgångsrik design, samtidigt som han tar hänsyn till begränsningarna.
Våra produkter, ställdonen, förmedlar ett positivt budskap redan vid första synintrycket i en annars väldigt konservativ och likartad marknad. Designen bidrar till att föra fram REAC:s kärnvärden på ett bra sätt mycket tack vare Kenneths insatser.
Lars Gustavsson, Produktchef REAC AB

Silentia AB har utvecklat ett helt nytt avskärmningssystem för patienter i vården. Exporten dominerar och produkterna säljs över världen. Sedan en större produktförnyelse 2003 har vi kontinuerligt anlitat Kenneth Österlin kring design och utvecklingsfrågor av vårt produktprogram.
Kenneth är en erfaren och kunnig designer som lyssnar noga och lämnar idéer och förslag utifrån våra intentioner. Han har en självklar integritet i sin roll, men också förmågan att samarbeta på ett smidigt och konstruktivt sätt i de diskussioner vi har och vårt samarbete har visat sig vara framgångsrikt på marknaden. Designarbetet har utan tvekan varit en god investering för oss.
Örjan Göranson, VD, Silentia AB

Sedan år 2006 har jag haft förmånen att arbeta tillsammans med Kenneth Österlin i egenskap av lärare inom de filmade och TV-mediaanpassade kurserna om design vid Textilhögskolan i Borås. Kenneth har på ett utmärkt sätt, genom lysande föreläsningar över webben samt genom sina goda pedagogiska kunskaper, manifesterade i hans böcker, lyckats med den svåra konsten att göra designprocesser begripliga för studenterna, men också för mig som kursproducent för webbaserat media.
Lars G Strömberg Fil.Dr./ universitetslektor och forskare

Som specialist inom immaterialrätt är det värdefullt att ha tillgång till designexperter, som har en bra förståelse för designs strategiska betydelse för immaterialrätten. Kenneth är en designexpert som har visat stor sakkunskap som han förmått förena med integritet. Han har dessutom varit till ovärderlig hjälp i immaterialrättsliga tvister genom att pedagogiskt kunna redogöra för sin ståndpunkt utifrån en många gånger komplex design.
Mattias Malmstedt, Advokat, Partner och Jur. Lic. vid Advokatbyrån Gulliksson AB

Några inlägg från studenter i en chat om utbildningsfilm och föreläsning:

Hej hej! Ville också instämma med att filmen gav en informerande inblick i designprocessen som helhet, i detta fallet då industridesign. Speciellt då du Kenneth, upplyser om dina egna erfarenheter, så det blir ju direkt "hands on" information.

Jag tyckte Kenneths föreläsning var mycket intressant, speciellt de sätten som man dokumenterar arbetet på, detta tycker jag gör arbetet mer påtagligt, innan har det känts lite flummigt om jag ska vara ärlig, men efter Kenneths föreläsning ser jag att allt är mer strukturerat.