Kenneth Österlin: Info · Kontakt

Designuppdrag: Aktuellt · Arkiv

Rådgivning: Strategi · Immaterialrätt Utbildning: Föreläsningar · Böcker Design: Forum · Vad är design?

Rådgivning

Designstrategi

En verksamhet som kopplar designstrategin till affärsmålen blir mer framgångsrik. Flera undersökningar från Sverige, Danmark och Storbritannien visar på detta.
Design är alltså ett verktyg för att förverkliga affärsmålen, som ledningen kan lära sig att utnyttja strategiskt. Design kan, precis som rationalisering och snabbare kapitalflöde, vara ett verktyg för att uppnå ökad lönsamhet.
Rätt designstrategi leder till ökade marknadsmöjligheter, konkurrenskraft och kundtillfredställelse. Det kan översätta affärsmålen till upplevelser hos målgruppen, öppna nya marknader, förbättra företagets image och även skapa ett intellektuellt kapital genom formskydd, patent och varumärken.

Designstrategi

Har man inte beläggning för en egen, intern designavdelning, kan en extern designrådgivare innebära ett värdefullt forum att diskutera designstrategin och för att samordna externa designtjänster, ge expertråd om planering av designprojekt och en ”second opinion”.

Vore detta intressant för ditt företag? Ta gärna kontakt för att diskutera:
- att utveckla en övergripande designstrategi för verksamheten,
- en gemensam identitet för ett helt produktprogram,
- utformningen bara av en enskild produkt och hur den kommunicerar sina egenskaper,
- verksamhetens differentiering gentemot konkurrensen, position på marknaden, och inriktning mot avsett marknadssegment,
- planering och organisation av en designsatsning,
- utvärdering av kandidater vid designupphandling,
- briefning inför och styrning av designuppdrag,
- strategi för att upprätthålla investeringen i design och immaterialrättsliga värden långsiktigt.

Läs gärna mer i boken Allt du behöver veta om Design management.