Kenneth Österlin: Info · Kontakt

Designuppdrag: Aktuellt · Arkiv

Rådgivning: Strategi · Immaterialrätt Utbildning: Föreläsningar · Böcker Design: Forum · Vad är design?

Kenneth Österlin

Användarvillkor

Hör gärna av dig med synpunkter på denna hemsida! Kontakt.
Materialet på denna hemsida är skyddat av världsomspännande copyright © Kenneth Österlin 2012. Utan skriftligt medgivande av Kenneth Österlin är all form av reproduktion, överföring, utskick eller lagring av hela eller delar av innehållet förbjudet. Kenneth Österlin medger lagring i din dator och utskrift av information enbart för privat bruk om källan tydligt anges: ”copyright © Kenneth Österlin 2011, www.designinfo.se”. Vissa delar av denna webbsida innehåller bilder/varumärken med annan upphovsrätt vilket då gäller. Hemsidan tillhandahålls utan ansvar för några direkta, indirekta eller andra följdskador till följd av exempelvis fel, ändringar i materialet eller skadlig kod. När du skickar in till Forum garanterar du att designinfo.se får offentliggöra, bearbeta och använda materialet. För personlig kontakt (som inte ska vara offentlig på Forum) använd istället mailadress vid fliken Kontakt.
Åsikter som presenteras i Forum, eller i länkar som tillhandahålls, representerar enbart sig själva och inte Kenneth Österlin eller dennes verksamhet. Hemsidan drivs av Kenneth Österlin i Sverige. Eventuell talan till följd av hemsidan ska väckas i Sverige inom ett (1) år från första anledningen till att tvisten uppstod och dömas enligt svensk lag och i svensk domstol med början i Göteborg.